Uit mijn portfolio

Artikel in Knip Mode: Ronald van der Kolk en Liesbeth List 

Korte interviews met deze topcoutirier en zijn muze.

Biografie

Scholing
Aan de Hogeschool van Amsterdam behaalde ik het diploma HEAO Communicatie, met extra hoofdvak Commerciële Economie. In de loop der jaren volgde ik cursussen op gebied van argumentatie, websitebeheer, schrijven voor internet, psychologie, commercieel schrijven, creatief schrijven en eindredactie. 

Ervaring
Mijn schrijversbasis ligt in de uitgeverswereld van VNU Tijdschriften, zowel in het schrijven van commerciële als van journalistieke teksten. Daaraan voorafgaand heb ik even geroken aan de wereld van de commercie in de platenindustrie en het bedrijfsleven. Leerzame jaren, waarin ik mijn marketinggevoel heb ontwikkeld. Sinds 2000 werk ik als zelfstandige. Ik bedien een mix van journalistieke en commerciële organisaties en uitgeverijen. Zo blijf ik op alle fronten van het schrijversvak up-to-date. En er ontstaat een prettige vorm van kruisbestuiving in de uitvoering van de verschillende disciplines.

Muziek 
Muziek is mijn andere grote passie. Een dwarsfluit is voor mij als een pen: een instrument om het innerlijke tot expressie te brengen. En behalve dat het een heerlijke bezigheid is, draagt het ook bij aan de kwaliteit van mijn schrijverswerk. Tijdens het musiceren komen ideeën voor een tekst naar boven. Het rationele schrijfproces, dat vooral in de linker hersenhelft plaatsvindt, vaart wel op de creatieve voeding die mijn rechter hersenhelft krijgt van de muzikale expressie. Dat geeft balans en daar hou ik erg van. Kijk voor meer informatie over mijn muziekleven hier